Kompetencer

Vi fungerer som økonomiafdeling for langt de fleste af vores kunder og tager os af hele paletten af økonomiydelser.

Vi tager os af:

  • Finansbogholderi
  • Kreditor og debitor bogholderi, herunder ind- og udbetalinger
  • Alle finansielle og regnskabsmæssige afstemninger
  • Løn bogholderi, herunder indberetning til lønbureau
  • Rapportering af resultat og balance efter aftale
  • Momsregnskab
  • Udfærdigelse af årsrapport, evt. i samarbejde med statsautoriseret revisor
  • Sparring om bank og forsikringsforhold.